GEOTECHNIKA - BADANIA GRUNTÓW - LABORATORIUM DROGOWE i BUDOWLANE


BADANIA GRUNTÓW


  • Pobieranie próbek
  • Badanie oznaczenia stanu i wskaźnika plastyczności gruntów spoistych — Casagrande’a
  • Zawartość humusu
  • Badanie gęstości objętościowej przy wilgotności optymalnej — Proctor
  • Wskaźnik nośności CBR
  • Pęcznienie liniowe
  • Opracowanie recept na grunt stabilizowany wapnem lub cementem - stabilizacja gruntu

Adres Laboratorium

Olkusz 32-300 ul. Wspólna 8 

W. http://www.lab0.pl
M. biuro@lab0.pl

T. +48 883 002 749

Dojazd - MAPA