BADANIA BETONÓW - LABORATORIUM DROGOWE I BUDOWLANE


BETON - BADANIA


 • Pobieranie próbek betonu
 • Badanie konsystencji mieszanki betonowej
 • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • Badane wytrzymałości betonu na ściskanie
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonu
 • Oznaczenie stopnia wodoszczelności
 • Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
 • Badane gęstości objętościowej betonu 
 • Badanie galanterii betonowej (kostka drogowa) 
 • Badania nieniszczące - Badania młotkiem Schmidta 
 • Oznaczenie stopnia mrozoodporności beton

Adres Laboratorium

Olkusz 32-300 ul. Wspólna 8 

W. http://www.lab0.pl
M. biuro@lab0.pl

T. +48 883 002 749

Dojazd - MAPA